Dana Vlachová - Home

 Houslistka Dana Vlachová /*Praha/

je umělkyní s bohatými koncertními aktivitami. Je dcerou Josefa Vlacha, primária světoznámého Vlachova kvarteta, pedagoga a dirigenta. Již v dětství ji rodiče /matka byla též vynikající houslistka/ vedli k objevování krás komorní hudby. Ve 12 letech jako členka smyčcového kvarteta, které zvítězilo v mezinárodní rozhlasové soutěži Concertino Praga, vystoupila na koncertě v pražském Rudolfinu. Pravidelně se aktivně účastnila Mezinárodních kurzů komorní hudby v Arvice /Švédsko/, kde každoročně pedagogicky působili členové Vlachova kvarteta.
Během studií u
prof. Marie Hlouňové /někdejší žákyně slavného Jaroslava Kociana a sólistky České filharmonie/ na Pražské konzervatoři a AMU a po několikaleté zkušenosti ve smyčcovém kvartetu začala Dana Vlachová intenzivně pracovat v klavírním triu Ars Trio /s Martinem Ballým - klavír a Janem Páleníčkem - violoncello/. Vedle prof. Josefa Vlacha se pedagogicky věnoval Ars Triu i prof. Josef Páleníček, v té době vůdčí osobnost proslulého Českého tria. Pod vlivem těchto mimořádných osobností Dana Vlachová vyzrála ve vyhraněnou uměleckou individualitu. Přispěla k tomu i řada recitálů a sólových vystoupení /nejčastěji v Beethovenově Trojkoncertu, Voříškově Grand Rondeau, Bachově a Vivaldiho dvojkoncertech aj./. Příležitostně působila též v Českém komorním orchestru, který vedl Josef Vlach.

Práce v klavírním triu se ovšem záhy stala těžištěm umělecké dráhy Dany Vlachové. Ars trio se brzy zařadilo mezi stálice českého hudebního života - v r. 1985 získalo Cenu Českého spolku pro komorní hudbu při České filharmonii, reprezentující sérii vystoupení ve Dvořákově síni Rudolfina, nahrálo mj. komplet klavírních trií A. Dvořáka pro francouzskou společnost BNL, za který získalo Cenu Českého hudebního fondu, a vystupovalo na řadě významných světových pódií /Německo, Francie, Belgie, Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Švýcarsko, Monako, Španělsko, Maroko/. Začátkem 90. let pokračoval soubor Ars Trio již pod názvem České trio a v r. 1998 se ustálil ve svém nynějším složení /Miroslav Petráš - violoncello a Milan Langer - klavír/.
Od r. 1994 působí Dana Vlachová pedagogicky na
Pražské konzervatoři, kde vychovala řadu vynikajících houslistů. Od r. 2008 zde vedla houslové oddělení, od roku 2019 vykonává funkci vedoucí celého smyčcového oddělení. Pravidelně působí jako lektor na houslových kurzech a master classech u nás - Klášterec nad Ohří, Praha, Nové Hrady, Šternberk, Strakonice - i v zahraničí /např. Japonsko, USA, Korea/. Při své pedagogické práci se zabývá otázkou správné metodiky, uvolněnosti a ekonomiky houslové hry. Bývá často členkou porot houslových soutěží - Mezinárodní houslová soutěž J. Kociana, soutěží ZUŠ, International Violin Competition Nagoya - Japonsko ad. 
Dana Vlachová procestovala Evropu i zámoří, uskutečnila řadu nahrávek na CD, pro rozhlas i televizi /např. NHK - Japonsko/. Od roku 1994 hraje Dana Vlachová na nástroj z dílny "Českého Stradivariho", mistra Kašpara Strnada, který byl postaven v roce 1797.
Hudební kritika nejčastěji vyzdvihuje u Dany Vlachové smysl pro krásný tón a její strhující muzikalitu a temperament.