Milan Langer - Home

Klavírista Milan Langer /*1955 v Praze/

 
patří mezi přední české hudební interprety, spolupracuje s významnými sólisty a komorními ansámbly. Vystupoval ve většině zemí Evropy, v Americe, Japonsku, Jižní Koreji, Kuvajtu aj. Během svých studií na Pražské konzervatoři a Akademii múzických umění u prof. Valentiny Kameníkové  se rovněž zúčastnil mistrovských klavírních kurzů Františka Raucha /Weimar, Německo/ a Guida Agostiho  /Siena, Itálie/. V 16 letech získal I. cenu na Smetanovské soutěži v Hradci Králové, v sedmnácti vyhrál Chopinovskou soutěž v Mariánských Lázních a Interpretační soutěž ministerstva kultury v Praze. V průběhu dalších studijních let pak získával laureátské tituly a diplomy i na prestižních mezinárodních soutěžích jako je Bolzano, Moskva, Santander, Jaen nebo Pražské jaro. Od roku 1994, kdy se stává členem Českého tria, patří působení v klavírním triu mezi jeho hlavní koncertní aktivity. Vedle více než tří desítek hudebních nosičů /LP, CD/, na jejichž realizaci se podílel, spolu s 9 CD natočenými s Českým triem /Bohemia Music, Supraphon, Arco Diva/ vzbudily pozornost např. jeho sólové nahrávky klavírních Fug Antonína Rejchy a Eklog V. J. Tomáška /Supraphon/ nebo v USA vydané "Dream Voyages for Piano" současného amerického skladatele Carla Vollratha /MMC Recording's/.

Velký význam mají rovněž jeho aktivity pedagogické a organizační. Milan Langer je od roku 1998 pedagogem sólového klavíru a komorní hry na Pražské konzervatoři /od roku 2006 ve funkci vedoucího klavírního oddělení/, kde vyučuje naše i zahraniční studenty. Je iniciátorem a hlavním organizátorem projektu na podporu mladých klavíristů od 12 do 18 let  Mladý klavír Pražské konzervatoře a zakladatelem Mezinárodních letních klavírních kurzů Pražské konzervatoře, které se na půdě této slavné středoevropské hudební školy /založena 1811/ nyní pravidelně konají. Mistrovské klavírní kurzy a semináře vede i v zahraničí /např. USA, Korea, Japonsko, Norsko, Ukrajina/, je častým členem porot klavírních soutěží i soutěží v komorní hře.