Milan Langer - sólové nahrávky, You Tube, TV

Ludvík Podéšť: II. koncert pro klavír a orchestr
Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Praze, dirigent Rostislav Hališka

Panton /LP/


 
Viktor Kalabis: Koncert pro klavír a dechové nástroje op. 64
Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Praze, dirigent Tomáš Koutník
/Supraphon, CD/

           

   


Ludwig van Beethoven: Trojkoncert pro housle, violoncello a klavír C dur op. 56.
České trio, Pražská komorní filharmonie, dirigent Jiří Bělohlávek
Jan Václav Hugo Voříšek: Grand rondeau pro housle, violoncello a klavír.
České trio, Pražská komorní filharmonie, dirigent Jiří Bělohlávek

/Bohemia Music, CD/

                                                                                                foto z natáčení


Igor Stravinskij: Tři fragmenty z baletu Petruška
Samuel Barber: Sonáta op. 26
Béla Bartó
k: Suita op. 14
Sergej Prokofjev: Toccata op. 11

/Panton, LP/

 
                                                                                                                         


Kritika v Gramorevue 6/1988

 

 


Igor Stravinskij: Tři fragmenty z baletu Petruška
Samuel Barber: Sonáta op. 26
Béla BartóK: Suita op. 14
Klement Slavický: Sonáta "Zamyšlení nad životem"
Sergej Prokofjev: Toccata op. 11

/Panton, CD/
                                                                                                              Kritika v Harmonii 3/1994

 
Hudební ukázky I             Hudební ukázky II    
 

Stravinskij, Barber. Dva interpreti na jednom CD.                                                
/Panton, CD/

                                                                                                                                                                                                                     Ukázky    

                                                                                                                                                                                                                    


Antonín Rejcha: Fugy pro klavír op. 36 /výběr/
/Panton, CD, 1. vydání/                                               
Kritika v denním tisku

                                                       

                                                                                                                                                    

Antonín Rejcha: Fugy pro klavír op. 36 /výběr/
/Supraphon, CD, 2. vydání/

 
                                                                                                                                                    Hudební rozhledy 2/2004

Prager Zeitung 18.12.2003  Hudební ukázky I     Hudební ukázky II      

 Václav Jan Tomášek: Eklogy pro klavír
/Panton - Supraphon, CD/

Kritika Zdeňka Pachovského v Hudebních rozhledech 3/1999

                    

 

 

 

Hudební ukázky I  

Hudební ukázky II

 

 
 
 
 
 
 

Carl Vollrath: Dream Voyages for Piano
/MCC Recordings, první polovina nahrávky - 1 CD ze dvou/
                                                                             

 

 

 

Hudební ukázky 

 Kritika
                                                      

                                                     

                                                                                                                                                                                   


Fryderyk Chopin: Balada F dur op. 38

Milan Langer v pořadu České televize z r. 2011 Koncert z Pražské konzervatoře k 200. výročí založení školy  věnovaný klavírnímu oddělení. Rozhovor s moderátorem pořadu Lukášem Hurníkem a koncertní provedení Chopinovy skladby začíná 12:56 min. po začátku pořadu.

                                    


 

Jaroslav Ježek: Bugatti Step /Česká televize 1996/